Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 

   Ανακοίνωση 10/01/2022

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Εκλογές Ομοσπονδίας

Στις  5  και  6  Φεβρουαρίου  2022 (  Σάββατο  και  Κυριακή ), θα  πραγματοποιηθεί   Γενική  Συνέλευση  της  Ομοσπονδίας  και  εκλογή  νέων  Οργάνων  Διοίκησής  της ( Δ.Σ., Ελεγκτική  Επιτροπή, Αντιπρόσωποι  Συνομοσπονδίας ), σύμφωνα  με  τα  άρθρα  7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18  και  20  του  Καταστατικού της και  τα  άρθρα  4, 5, 6, 7  του  ν. 1712/87, όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.

Η Γενική  Συνέλευση  θα  πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα  συνελεύσεων  της  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στην οδό Αριστοτέλους 46 Τ.Κ. 10433, Αθήνα. (Ισόγειο).

               Παρακαλούνται τα σωματεία μέλη να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους με τα δικαιολογητικά των εκλογών τους και των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς την Ομοσπονδία ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές της Ομοσπονδίας και η μέγιστη εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας μας στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..

               Σας θυμίζουμε ότι ταμειακός ενήμερο είναι το Σωματείο το οποίο έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. (Δηλαδή μέχρι και το 2021). Η συνδρομή του κάθε Σωματείου είναι 100 € ανά εκλέκτορα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Ημέρα 1η : Σάββατο 5/2/2022 (11:00 – 17:00 ). 

Ώρα 11:00 Κοπή Πίτας.

Ώρα 11:30 Έναρξη εργασιών.

Ώρα 12:00 Θέμα 1ο - Εκλογή Προέδρου- Αντιπροέδρου- Γραμματέα - Ψηφολέκτη - Εφορευτικής Επιτροπής.

                    Θέμα 2ο - Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.

                    Θέμα 3ο - Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

                    Θέμα 4ο - Ισολογισμός, απολογισμός του χρόνου που πέρασε και προϋπολογισμός του νέου χρόνου.

                    Θέμα 5ο - Κριτική, συζήτηση, προτάσεις με εγγραφή ομιλητών.

                    Θέμα 6ο - Απάντηση στην κριτική από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

                    Θέμα 7ο - Έγκριση ή όχι των απολογισμού.

Ημέρα  2η :  Κυριακή  6/2/2022 (  10:00 - 17:00 περίπου ) ή με το πέρας της ψηφοφορίας όλων των παρόντων αντιπροσώπων. (καταστατικό Άρθρο 20 παρ. 13.)

Ώρα  10:00  Μοναδικό  θέμα,  Εκλογές  για  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο, Ελεγκτική  Επιτροπή  και  Αντιπροσώπων  της  Ομοσπονδίας  σε  ανώτερο  Συνδικαλιστικό  Όργανο ( ΓΣΕΒΕΕ ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.  Απαραίτητος όρος και προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων 

Περισσότερα


Τελευταία Νέα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
3 10-01-2022 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Εκλογές Ομοσπονδίας
Δ30/Β4/1294 04-01-2022 Διευκρινήσεις για τη γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Οδηγών, Υποκαταστημάτων Σχολών Οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
ΑΠΟΦΑΣΗ 374362/ΤΕΥΧΟΣ Β Αρ. Φύλλου 6495 31-12-21 31-12-2021 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων
Δ30/Α3/373266 24-12-2021 : : Διευκρινίσεις επί του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 (A’ 208)
Δ30/Α3/372916 23-12-2021 Διευκρίνιση αναφορικά με τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE
Δ30/Α3/372737 23-12-2021 Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/347507 υπουργικής αποφάσεως περί οδήγησης με συνοδό
Δ30/A3/347507 16-12-2021 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οδήγησης με συνοδό, των κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται, των όρων και προϋποθέσεων ασφαλιστικής κάλυψης, και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021.
Δ30/Α3/356623 10-12-2021 Θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών οδήγησης
ΜΟΥ Δ30/Α3/3040 09-12-2021 Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436
Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414 09-12-2021 Δημοσίευση κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Δ30/A3/351841 09-12-2021 Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101).
47669 08-12-2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ 72 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
47586 23-11-2021 Παράταση υποβολής «ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
47554 19-11-2021 Απόφαση περί υποχρεωτικότητας PCR ή rapid test σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
47551 18-11-2021 ΓΣΕΒΕΕ Πληρότητα του φακέλου της εκλογικής διαδικασίας
157 18-11-2021 Διαδικασία περιεχομένου και δικαιολογητικών για τη γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
325657 17-11-2021 Αύξηση τιμής παραβόλων αδειών οδήγησης
Δ30/Α14δ/323980 16-11-2021 Περί έναρξης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι
Δ30/Α3/314952 12-11-2021 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων
47486 10-11-2021 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021
Δ30/Α3/304002 09-11-2021 Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436
147 07-11-2021 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας
Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 05-11-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021
NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4850 05-11-2021 Νόμος 4850 Οδηγώντας με ασφάλεια Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Δ30/Α3/304002 01-11-2021 Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 (Β’ 4919/24-10-2021)
Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 27-10-2021 Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την 25 Οκτωβρίου 2021
292015 27-10-2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/7-1-2021 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99).
47356 26-10-2021 ΓΣΕΒΒΕ Σχετικά με τις αρχαιρεσίες, για τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες
141 21-10-2021 Αιτήματα ΠΟΕΟ προς Υφυπουργό Μεταφορών
Δ30/Β4-288562 19-10-2021 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών - ΚΕΘΕΥΟ.
Δ30/A3/276110-ΦΕΚ 4742 14-10-2021 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι- καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημά- των αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευ- σης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
Δ30/A3/276110 14-10-2021 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι- καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημά- των αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευ- σης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
Δ30/Α3/265515 30-09-2021 Παράταση της δυνατότητας διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υπό την παρουσία ενός (1) εξεταστή
Δ30/Α3/265515 30-09-2021 Παράταση της δυνατότητας διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υπό την παρουσία ενός εξεταστή
47075 22-09-2021 Επικαιροποίηση του αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ
Δ30/Α3/248570 16-09-2021 Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 (Β’ 4214/13-09-2021)
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 13-09-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει- ας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμ- βρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
ΦΕΚ υ 4066/6-9-2021/Υ.Α. 90043 06-09-2021 Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.
ΦΕΚ 3849/18-8-2021/Β/Κ.Υ.Α. ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1 18-08-2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»
Δ30/Α3/224146/ΑΔΑ: ΨΘ6Μ465ΧΘΞ-ΦΤΓ 18-08-2021 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι. και αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
Δ30/Α3/224112/ΑΔΑ: 6ΞΕ7465ΧΘΞ-ΥΩΠ 18-08-2021 Αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2021
ΦΕΚ 3798/Β/17-8-2021 Κ.Υ.Α. 219406 17-08-2021 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) σε διάφορα σημεία της επικράτειας.
ΦΕΚ 3773/Β/13-8-2021 13-08-2021 Προδιαγραφές λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Δ30/Α3/203459 27-07-2021 Διευκρίνιση επί του σημείου 2 της από 26-07-2021 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 6ΦΘΒ465ΧΘΞ-ΧΑ1) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Δ30/Α3/201778 26-07-2021 Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.46819 (Β’ 3276/24-07-2021)
ΦΕΚ 3276/Β/24-7-2021 Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819 24-07-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 34600 20-07-2021 Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/31-5-2021
Δ30/Α3/195233 19-07-2021 Παράταση της ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 26-06-2021 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομι- κών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μετα- φορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις
Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 25-06-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00
rss ΓΣΕΒΕ - Δελτία Τύπου
loading...