Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 

Τελευταία Νέα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Δ30/247956 04-08-2022 Συναλλαγές νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών με υπηρεσίες αρμοδιότητος της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών
Δ30/Α3/239425 27-07-2022 : Διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα αιτήσεων για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές
Δ30/Α3/232785 21-07-2022 Προδιαγραφές εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021
... 18-07-2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
"-" 15-07-2022 Άτυπη κωδικοποίηση υπουργικής απόφασης 50984
-- 01-07-2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ30/A3/190875/2022 (Β’ 3148) 24-06-2022 Το χρονικό διάστημα μέγιστης δυνατής ισχύος των προσωρινών αδειών οδήγησης
ΦΕΚ 4937αρ.φυλ.106 02-06-2022 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑ- ΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2676Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 01-06-2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί- ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά- τειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.
145611 12-05-2022 Καθορισμός Στοχοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, για το έτος 2022.
Δ30/Α3/127466 03-05-2022 Αποδοχή προσωρινών αδειών οδήγησης πέραν της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας ισχύος τους
92 03-05-2022 Εγκυρότητα προσωρινής άδειας οδήγησης για κατάθεση επέκτασης αυτής
90 26-04-2022 Καθορισμός διαδικασίας γνωστοποίησης λειτουργίας σχολών οδηγών
Δ30/A1/125782 21-04-2022 Παράδοση εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης
υ.α 29898/3378/2016 (Β ́1318) 12-04-2022 Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α ́ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων.
¨-¨ 12-04-2022 Άτυπη κωδικοποίηση υπουργικής απόφασης 50984/ 7947/2013
ΦΕΚ 1751/11 Απριλίου 2022 Αριθμ. 196/5471 11-04-2022 Προσδιορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Δια- φάνειας, σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της Κοινωνίας των πο- λιτών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4829/2021
Δ30/Α3/101726 06-04-2022 Αποδοχή ιατρικών πιστοποιητικών υποψηφίων οδηγών και οδηγών, εκδοθέντων από κρατικά ιδρύματα
78 04-04-2022 Πρόσκληση Δ.Σ
"_" 01-04-2022 Δελτίο Τύπου
Δ30/Α3/96056 30-03-2022 Ισχύςαδειών οδήγησης από Ουκρανία
75 28-03-2022 Αίτηση Μέλους στον Ευρωπαικό σύνδεσμο σχολών οδηγών
Δ30/Α3/89593 24-03-2022 Δημοσίευση της υπουργικής αποφάσεως Δ30/A3/60787/2022 (Β’ 1271)
69 22-03-2022 Αλλαγή τίτλου ειδικότητας στον οδηγό κατάρτισης της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσικλετών»
Δ30/A3/60787 18-03-2022 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄αρ. 50984/ 7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).
Afl.: 48380 18-03-2022 Κινητοποίηση ΓΣΕΒΕΕ για την στήριξη των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης. Η Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης.
18-03-2022 Σύστημα προγραμματισμού υποψήφιων οδηγών Εγχειρίδιο Σχολών Οδηγών
68 16-03-2022 Δημιουργία Συγγραφικής Ομάδας
16-03-2022 Διαδικτυακό συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
: Δ30/Α3/78269 15-03-2022 Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/58152 (Β’ 1107) υπουργικής αποφάσεως
Δ30/Δ5α/73567/ΤΒ/ Αρ. Φυλ. 1144 14-03-2022 Εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.
Αριθμ. Δ30/Α3/58152/ΤΒ/Αρ. φυλ.1107 14-03-2022 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 29898/ 3378/2016 υπουργικής απόφασης «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α’ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων» (Β΄ 1318).
ΦΕΚ 818/24-2-22Αριθμ. Δ30/Α3/29801 25-02-2022 Καθορισμός των όρων έκδοσης και διάθεσης των βιβλίων υποψηφίων οδηγών και οδηγών συμπε- ριλαμβανομένων και των βιβλίων για το Πιστο- ποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδη- γών φορτηγών και λεωφορείων, καθώς και της αποζημίωσης των συγγραφέων τους.
Δ30/Α3/58080 25-02-2022 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4850/2021 για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού στα κέντρα θεωρητικών εξετάσεων
58 23-02-2022 Egkyklios_23_2_22_antiolisthik_alysides
57 23-02-2022 Αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στις κατά τόπους διευθύνσεις μεταφορών
56 23-02-2022 Ενημέρωση στοιχειων Δ.Σ
ΦΕΚ 4279/ΤΒ/16-9-21/62599 21-02-2022 Περί μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών
Δ30/Α3/39212 11-02-2022 Παράταση της ισχύος Δ.Ε.Ε. σε περιοχές της χώρας στις οποίες δεν διενεργήθηκαν πρακτικές εξετάσεις λόγω της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ»
48098 10-02-2022 Ενημέρωση απο Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε σχέση με εκλογές Σωματείων
46 08-02-2022 Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου
45 07-02-2022 Νέα όργανα Διοίκησης Ομοσπονδίας
31-01-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
20-01-2022 Αίτηση υποψηφιότητας για τις εκλογές της Ομοσπονδίας
3 10-01-2022 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Εκλογές Ομοσπονδίας
Δ30/Β4/1294 04-01-2022 Διευκρινήσεις για τη γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Οδηγών, Υποκαταστημάτων Σχολών Οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
ΑΠΟΦΑΣΗ 374362/ΤΕΥΧΟΣ Β Αρ. Φύλλου 6495 31-12-21 31-12-2021 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων
Δ30/Α3/373266 24-12-2021 : : Διευκρινίσεις επί του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 (A’ 208)
Δ30/Α3/372916 23-12-2021 Διευκρίνιση αναφορικά με τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE
Δ30/Α3/372737 23-12-2021 Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/347507 υπουργικής αποφάσεως περί οδήγησης με συνοδό
rss ΓΣΕΒΕ - Δελτία Τύπου
loading...