10 Δεκεμβρίου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 

Τελευταία Νέα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
141 09-12-2022 Συμμετοχή ΓΣΕΒΕΕ στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΔΣΑ την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 στο Υπουργείο Εργασίας
135 02-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2022
135 02-12-2022 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2022
Δ30/Α3/375737 29-11-2022 Έκδοση αντιγράφου των αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης και παράταση τηςισχύος Δ.Ε.Ε.εκδοθέντων από το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Σητείας λόγω μη διενέργειας εξετάσεων
130 25-11-2022 Αναδιάρθρωση Διοίκησης Π.Ο.Ε.Ο
127 15-11-2022 Θέση σε λειτουργία της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρώτης έκδοσης, ανανέωσης, αντικατάστασης λόγω απώλειας/ κλοπής Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου για Οδηγούς που έχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης μίας εκ των κατηγοριών ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
126 08-11-2022 Πρόσκληση Δ.Σ
124 03-11-2022 Ενημέρωση εκλογικής διαδικασίας προς Σωματεία Μέλη
124 03-11-2022 Κατάλογος ψηφισάντων για Ομοσπονδία
124 03-11-2022 Κατάλογος ψηφισάντων για διοικητικό
124 03-11-2022 Συγκρότηση σε σώμα
124 03-11-2022 Πρακτικό αρχαιρεσιών
124 03-11-2022 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
..... 20-10-2022 Δελτίο Τύπου
119 14-10-2022 Συμμετοχή ΓΣΕΒΕΕ στις πανελλαδικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022
Δ30/Α3/54841/23/02/22 29-09-2022 Ευγενική υπενθύμιση Υφυπουργού
114 19-09-2022 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ.Α.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2022»
109 26-08-2022 Εκλογοαπολογιστική συνέλευση ΓΣΕΒΕΕ
106 22-08-2022 Αντιπρόσωποι ΓΣΕΒΕ
Δ30/247956 04-08-2022 Συναλλαγές νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών με υπηρεσίες αρμοδιότητος της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών
Δ30/Α3/239425 27-07-2022 : Διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα αιτήσεων για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές
Δ30/Α3/232785 21-07-2022 Προδιαγραφές εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021
... 18-07-2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
"-" 15-07-2022 Άτυπη κωδικοποίηση υπουργικής απόφασης 50984
-- 01-07-2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ30/A3/190875/2022 (Β’ 3148) 24-06-2022 Το χρονικό διάστημα μέγιστης δυνατής ισχύος των προσωρινών αδειών οδήγησης
ΦΕΚ 4937αρ.φυλ.106 02-06-2022 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑ- ΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2676Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 01-06-2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί- ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά- τειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.
145611 12-05-2022 Καθορισμός Στοχοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, για το έτος 2022.
Δ30/Α3/127466 03-05-2022 Αποδοχή προσωρινών αδειών οδήγησης πέραν της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας ισχύος τους
92 03-05-2022 Εγκυρότητα προσωρινής άδειας οδήγησης για κατάθεση επέκτασης αυτής
90 26-04-2022 Καθορισμός διαδικασίας γνωστοποίησης λειτουργίας σχολών οδηγών
Δ30/A1/125782 21-04-2022 Παράδοση εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης
υ.α 29898/3378/2016 (Β ́1318) 12-04-2022 Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α ́ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων.
¨-¨ 12-04-2022 Άτυπη κωδικοποίηση υπουργικής απόφασης 50984/ 7947/2013
ΦΕΚ 1751/11 Απριλίου 2022 Αριθμ. 196/5471 11-04-2022 Προσδιορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Δια- φάνειας, σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της Κοινωνίας των πο- λιτών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4829/2021
Δ30/Α3/101726 06-04-2022 Αποδοχή ιατρικών πιστοποιητικών υποψηφίων οδηγών και οδηγών, εκδοθέντων από κρατικά ιδρύματα
78 04-04-2022 Πρόσκληση Δ.Σ
"_" 01-04-2022 Δελτίο Τύπου
Δ30/Α3/96056 30-03-2022 Ισχύςαδειών οδήγησης από Ουκρανία
75 28-03-2022 Αίτηση Μέλους στον Ευρωπαικό σύνδεσμο σχολών οδηγών
Δ30/Α3/89593 24-03-2022 Δημοσίευση της υπουργικής αποφάσεως Δ30/A3/60787/2022 (Β’ 1271)
69 22-03-2022 Αλλαγή τίτλου ειδικότητας στον οδηγό κατάρτισης της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσικλετών»
Δ30/A3/60787 18-03-2022 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄αρ. 50984/ 7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).
Afl.: 48380 18-03-2022 Κινητοποίηση ΓΣΕΒΕΕ για την στήριξη των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης. Η Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης.
18-03-2022 Σύστημα προγραμματισμού υποψήφιων οδηγών Εγχειρίδιο Σχολών Οδηγών
68 16-03-2022 Δημιουργία Συγγραφικής Ομάδας
16-03-2022 Διαδικτυακό συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
: Δ30/Α3/78269 15-03-2022 Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/58152 (Β’ 1107) υπουργικής αποφάσεως
Δ30/Δ5α/73567/ΤΒ/ Αρ. Φυλ. 1144 14-03-2022 Εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.
rss ΓΣΕΒΕ - Δελτία Τύπου
loading...