09 Δεκεμβρίου 2023
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 
 
Καταστατικό
  
Καταστατικό 20/10/2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛ.

1 ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ.

1 ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΙ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

3 ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ.

5 ΑΡΘΡΟ 4 : ΜΕΛΗ.

5 ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ.

6 ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

7 ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ.

7 ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ.

8 ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ.

10 ΑΡΘΡΟ 10 : ΟΡΓΑΝΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

10 ΑΡΘΡΟ 11 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Π.Ο. Ε.Ο.

11 ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

12 ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

13 ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.

13 ΑΡΘΡΟ 15 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

14 ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.

14 ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.

15 ΑΡΘΡΟ 18 : ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ.Σ. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.

16 ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

16 ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

19 ΑΡΘΡΟ 21 : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

20 ΑΡΘΡΟ 22 : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

20 ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ.

23 ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

24 ΑΡΘΡΟ 25 : ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

25 ΑΡΘΡΟ 26 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ.

26 ΑΡΘΡΟ 27 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.

27 ΑΡΘΡΟ 28 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ.

28 ΑΡΘΡΟ 29 : ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

29 ΑΡΘΡΟ 30 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

29 ΑΡΘΡΟ 31 : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

30 ΑΡΘΡΟ 32 : ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ.

32 ΑΡΘΡΟ 33 : ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

32 ΑΡΘΡΟ 34 : ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

33 ΑΡΘΡΟ 35 : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

33 ΑΡΘΡΟ 36 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ Π.Ο. Ε.Ο.

34 ΑΡΘΡΟ 37 : ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ.

34 ΑΡΘΡΟ 38 : ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ.

35 ΑΡΘΡΟ 39 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.

35 ΑΡΘΡΟ 40 : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ Α΄ ΒΑΘΜΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

35 ΑΡΘΡΟ 41 : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ.

35 ΑΡΘΡΟ 42 : ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

36 ΑΡΘΡΟ 43 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

36 ΑΡΘΡΟ 44 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το καταστατικό