Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 
 
  
Ανακοίνωση 26/04/2022

 Ανακοίνωση

 

Π.Ο.Ε.Ο.

Ακαδημαϊκή ισοτιμία Εκπαιδευτών

με άδεια Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσικλετών

που αποκτήθηκε προ ΙΕΚ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, με την είσοδο της ειδικότητας στα ΙΕΚ και την προϋπόθεση από εκεί και έπειτα κατοχής Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών (Π.Δ. 208/2002) για την άσκηση του επαγγέλματος, πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγέλματος. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΟΕΕΚ) αντιστοιχεί στο 5ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (από τα οκτώ (8) επίπεδα) και αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»).

Με το ταχύρρυθμο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών διάρκειας 60 ωρών που υλοποιήθηκαν από τα ΙΕΚ (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 208/2002 ΦΕΚ Α’194/23-8-2002) οι εν λόγω εκπαιδευτές απέκτησαν «επαγγελματική ισοτιμία» έναντι των νεότερων, χωρίς ωστόσο με αυτή τη διαδικασία να επιτευχθεί η «Ακαδημαϊκή ισοτιμία των Εκπαιδευτών». Με την «επαγγελματική ισοτιμία», παρόλο που διευθετήθηκαν πρακτικά τα ζητήματα που αφορούν τη θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων Οδηγών και των επαγγελματιών Οδηγών (ΠΕΙ), παρέμεινε άλυτο το έλλειμα της ακαδημαϊκής ισοτιμίας. Ειδικά στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων και μεταβολών του επαγγελματικού εύρους, που καλύπτει ή δύναται να καλύψει η ειδικότητα στο μέλλον, αυτό δρα περιοριστικά για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, στις προσλήψεις οδηγών μέσω του ΑΣΕΠ και άλλων φορέων, οι κάτοχοι Διπλώματος ΙΕΚ της σχετικής ειδικότητας μοριοδοτούνται με σημαντικό αριθμό μορίων, έναντι των Εκπαιδευτών με παλαιότερες διατάξεις (χωρίς φοίτηση σε Ι.Ε.Κ.) που δεν μοριοδοτούνται και αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι ΔΕ (4ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων). Η περίπτωση αυτή αφενός δεν είναι μοναδική και αφετέρου δεν περιγράφει όλες τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Για την απόκτηση του Διπλώματος της ειδικότητας έως και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια πρόβλεψη για την εύρεση ενός τρόπου ισοτίμησης (εξομοίωσης), αλλά για να το επιτύχει αυτό κάποιος εκπαιδευτής θα πρέπει να υποβληθεί στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (φοίτηση σε ΙΕΚ και εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών εξετάσεων στα οχήματα).

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΟΕΟ), ως θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της, διερευνά την εξεύρεση ενός εύλογου και ευέλικτου και πρακτικά εφικτού τρόπου, προκειμένου να επιτευχθεί η Ακαδημαϊκή ισοτιμία των Εκπαιδευτών με άδεια Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσικλετών που δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος ΙΕΚ.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να γίνει μία εκτίμηση του πλήθους της ομάδας των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτών, προκειμένου να είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε  την αναγκαιότητα του αιτήματος στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΦΟΡΜΑ