Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 
 
  
Ανακοίνωση 10/01/2022

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Εκλογές Ομοσπονδίας

Στις  5  και  6  Φεβρουαρίου  2022 (  Σάββατο  και  Κυριακή ), θα  πραγματοποιηθεί   Γενική  Συνέλευση  της  Ομοσπονδίας  και  εκλογή  νέων  Οργάνων  Διοίκησής  της ( Δ.Σ., Ελεγκτική  Επιτροπή, Αντιπρόσωποι  Συνομοσπονδίας ), σύμφωνα  με  τα  άρθρα  7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18  και  20  του  Καταστατικού της και  τα  άρθρα  4, 5, 6, 7  του  ν. 1712/87, όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.

Η Γενική  Συνέλευση  θα  πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα  συνελεύσεων  της  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στην οδό Αριστοτέλους 46 Τ.Κ. 10433, Αθήνα. (Ισόγειο).

               Παρακαλούνται τα σωματεία μέλη να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους με τα δικαιολογητικά των εκλογών τους και των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς την Ομοσπονδία ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές της Ομοσπονδίας και η μέγιστη εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας μας στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..

               Σας θυμίζουμε ότι ταμειακός ενήμερο είναι το Σωματείο το οποίο έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. (Δηλαδή μέχρι και το 2021). Η συνδρομή του κάθε Σωματείου είναι 100 € ανά εκλέκτορα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Ημέρα 1η : Σάββατο 5/2/2022 (11:00 – 17:00 ). 

Ώρα 11:00 Κοπή Πίτας.

Ώρα 11:30 Έναρξη εργασιών.

Ώρα 12:00 Θέμα 1ο - Εκλογή Προέδρου- Αντιπροέδρου- Γραμματέα - Ψηφολέκτη - Εφορευτικής Επιτροπής.

                    Θέμα 2ο - Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.

                    Θέμα 3ο - Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

                    Θέμα 4ο - Ισολογισμός, απολογισμός του χρόνου που πέρασε και προϋπολογισμός του νέου χρόνου.

                    Θέμα 5ο - Κριτική, συζήτηση, προτάσεις με εγγραφή ομιλητών.

                    Θέμα 6ο - Απάντηση στην κριτική από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

                    Θέμα 7ο - Έγκριση ή όχι των απολογισμού.

Ημέρα  2η :  Κυριακή  6/2/2022 (  10:00 - 17:00 περίπου ) ή με το πέρας της ψηφοφορίας όλων των παρόντων αντιπροσώπων. (καταστατικό Άρθρο 20 παρ. 13.)

Ώρα  10:00  Μοναδικό  θέμα,  Εκλογές  για  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο, Ελεγκτική  Επιτροπή  και  Αντιπροσώπων  της  Ομοσπονδίας  σε  ανώτερο  Συνδικαλιστικό  Όργανο ( ΓΣΕΒΕΕ ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.  Απαραίτητος όρος και προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                                              

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ                                                                                          Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2022

(ΠΟΕΟ)                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.:  3          

Καποδιστρίου 24  Τ.Κ.106 82 Αθήνα       

Τηλ. : 210-9400833 Fax : 210-940043

Website : www.ekpaideftis.gr                                                                              Προς : Σωματεία μέλη

Email  : omospondia2012@gmail.com                                                                     

1) Ηλιάδης Διαμαντής                                                                                 

Τηλ. : 6932 212991 Τηλ : 210 9400433                                                           Κοιν. : Κλάδος            

Email  : iliadisdiamantis@gmail.com                                                                         

 2) Χαρμπής Παναγιώτης                                                                                            

Τηλ. : 6932 118408 Fax : 210 4520035   

Email : charbisp52@gmail.com                                                                                           

                               

              ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Εκλογές Ομοσπονδίας

 

Στις  5  και  6  Φεβρουαρίου  2022 (  Σάββατο  και  Κυριακή ), θα  πραγματοποιηθεί   Γενική  Συνέλευση  της  Ομοσπονδίας  και  εκλογή  νέων  Οργάνων  Διοίκησής  της ( Δ.Σ., Ελεγκτική  Επιτροπή, Αντιπρόσωποι  Συνομοσπονδίας ), σύμφωνα  με  τα  άρθρα  7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18  και  20  του  Καταστατικού της και  τα  άρθρα  4, 5, 6, 7  του  ν. 1712/87, όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.

Η Γενική  Συνέλευση  θα  πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα  συνελεύσεων  της  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στην οδό Αριστοτέλους 46 Τ.Κ. 10433, Αθήνα. (Ισόγειο).

               Παρακαλούνται τα σωματεία μέλη να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους με τα δικαιολογητικά των εκλογών τους και των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς την Ομοσπονδία ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές της Ομοσπονδίας και η μέγιστη εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας μας στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..

               Σας θυμίζουμε ότι ταμειακός ενήμερο είναι το Σωματείο το οποίο έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. (Δηλαδή μέχρι και το 2021). Η συνδρομή του κάθε Σωματείου είναι 100 € ανά εκλέκτορα.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Ημέρα 1η : Σάββατο 5/2/2022 (11:00 – 17:00 ). 

Ώρα 11:00 Κοπή Πίτας.

Ώρα 11:30 Έναρξη εργασιών.

Ώρα 12:00 Θέμα 1ο - Εκλογή Προέδρου- Αντιπροέδρου- Γραμματέα - Ψηφολέκτη - Εφορευτικής Επιτροπής.

                    Θέμα 2ο - Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.

                    Θέμα 3ο - Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

                    Θέμα 4ο - Ισολογισμός, απολογισμός του χρόνου που πέρασε και προϋπολογισμός του νέου χρόνου.

                    Θέμα 5ο - Κριτική, συζήτηση, προτάσεις με εγγραφή ομιλητών.

                    Θέμα 6ο - Απάντηση στην κριτική από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

                    Θέμα 7ο - Έγκριση ή όχι των απολογισμού.

 

Ημέρα  2η :  Κυριακή  6/2/2022 (  10:00 - 17:00 περίπου ) ή με το πέρας της ψηφοφορίας όλων των παρόντων αντιπροσώπων. (καταστατικό Άρθρο 20 παρ. 13.)

Ώρα  10:00  Μοναδικό  θέμα,  Εκλογές  για  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο, Ελεγκτική  Επιτροπή  και  Αντιπροσώπων  της  Ομοσπονδίας  σε  ανώτερο  Συνδικαλιστικό  Όργανο ( ΓΣΕΒΕΕ ).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

1.  Απαραίτητος όρος και προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών σωματείων, είναι η εκπλήρωση όλων των Οικονομικών υποχρεώσεων των μελών σωματείων, που αντιπροσωπεύουν προς την Ομοσπονδία, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ( καταστατικό Άρθρο 11 παρ. 6, 7, 8 και 9).

2. Κατά τη συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση άλλων Θεμάτων, πλην εκείνων της ημερησίας διάταξης, εκτός αν η πλειοψηφία της Γ.Σ. αποφασίσει τη συζήτηση επί ενός συγκεκριμένου  θέματος (καταστατικό  Άρθρο 11 παρ. 11).

3. Για να ληφθεί απόφαση, και ως απαρτία, θεωρείται η παρουσία στη Γ.Σ. του 1/2 τουλάχιστον των αντιπροσώπων των Οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων, η εξόφληση μπορεί να γίνει μέχρι και της ημερομηνίας της Γ.Σ. και πριν την έναρξή της.  Οι πληρωμές  θα  γίνουν  από  11:00  έως  12:00  της  πρώτης  ημέρας  της  Γ.Σ.  ( καταστατικό. Άρθρο 8, 11 και 16 παρ. 1, 8  και 1 αντιστοίχως, και άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 1712/87)

4. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, η Γ.Σ. συνέρχεται επαναληπτικά, χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει και κατά τη δεύτερη σύγκληση απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων.  (καταστατικό άρθρο 16 παρ. 1, 2 και 3, ν.1712/87 άρθρο 5 παρ. 4. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους αλλάξει ο τόπος της Γ.Σ. , οι αντιπρόσωποι θα ενημερωθούν έγκαιρα από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία υπάρχει πάλι ισοψηφία, τότε το θέμα επανέρχεται στην επόμενη  Γ.Σ. ( καταστατικό Άρθρο 19 παρ. 1 ).

6.  0  χρόνος ομιλίας των ομιλητών θα καθορισθεί από το Προεδρείο  της  Συνέλευσης.

7. Για τα θέματα της πρώτης ημέρας  και  πιθανές  προτάσεις, παρακαλούνται οι κ.κ. Αντιπρόσωποι  να  τις  καταθέσουν και  γραπτώς.

8. Η  ψηφοφορία για θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, προσωπικά ζητήματα, διοικητικό και οικονομικό απολογισμό είναι μυστική. Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται. (καταστατικό Άρθρο18 παρ. 6 ν.1712/87 άρθρο 5 παρ.5).

9. Η αγωγή κατά των αποφάσεων της Γ.Σ., ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήψη της απόφασης καταστατικό Άρθρο18 παρ.7 ( ν.1712/87  άρθρ.5 παρ.7).

10. Τα επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να παρίστανται, να έχουν λόγο, να εκλέγονται στο Προεδρείο της, δεν  έχουν  όμως  δικαίωμα  ψήφου ( καταστατικό  Άρθρο 11  παρ. 9).

11.  Αντιπρόσωποι  Σωματείου, θεωρούνται  εκείνοι  που  έχουν  εκλεγεί  κατά  τις  τελευταίες  εκλογές  του  Σωματείου - μέλους.  Μέλη  του  Δ.Σ. της  Ομοσπονδίας, που  δεν  έχουν  εκλεγεί  κατά  τις  τελευταίες  εκλογές  του  Σωματείου  τους  Αντιπρόσωποι, διατηρούν  το  αξίωμά  τους στο  Δ.Σ.,  μέχρι  τις  επόμενες  εκλογές  της  Ομοσπονδίας, αλλά  δεν  έχουν  ψήφο  κατά  τη  Γ.Σ..

12.  Η  Ομοσπονδία  προτείνει  τη  δημιουργία  ενιαίου  ψηφοδελτίου.

13. Συμμετοχή  στο  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  ή  μεμονωμένες  υποψηφιότητες  ή  υποψηφιότητες  κατά  συνδυασμούς,  πρέπει  να  έχουν  περιέλθει  στην  Ομοσπονδία  ( με  email,  ταχυδρομικώς  ή  προσωπική  κατάθεση ), πέντε (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  τις  εκλογές (μέχρι  το  βράδυ  της  Παρασκευής  28 Ιανουαρίου 2022 και  ώρα  24:00) ( καταστατικό  Άρθρο  20  παρ. 2 ). Αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας ( ώρα  24:00 ), οι  ενδιαφερόμενοι  να  έλθουν  σε  επαφή  με  την  Ομοσπονδία,  για  επιβεβαίωση  της  υποψηφιότητάς  τους

14.  Μέλη  ΔΣ  9,   Ελεγκτική  Επιτροπή  3,   Συνομοσπονδία  5 ( περίπου ), σταυροί  στα  ψηφοδέλτια  όσοι  ο  αριθμός  των  μελών  κάθε  Οργάνου ( 9, 3, 5 ).

15.  Παρακαλούνται  οι  κ.κ.  Αντιπρόσωποι για  την  πιστή  τήρηση  των  χρόνων  του  προγράμματος εργασιών  της  Γ.Σ., ώστε  να  δοθεί  η  δυνατότητα   να  μιλήσουν  περισσότεροι  Συνάδελφοι  για  περισσότερο  χρόνο.

16.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  με  την  με  αριθμό  6/28-10-2021 και 1/6-1-2022 απόφασή  του , όρισε  ως  ημερομηνία  εκλογών  την  5  και  6/2/2022. Οι  λόγοι  της  καθυστέρησης  οφείλονται στην Πανδημία  του Covid 19 και η εύρεση κατάλληλης αίθουσας για την πραγματοποίηση των εκλογών με την εναρμόνιση όλων των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων. Βεβαίως  από  1/1/22  μέχρι  και 6/2/22, το  Δ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι την εκλογή νέου, ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναγνωρίζονται από το καταστατικό Άρθρο 24 παρ. ιδ.

17. Σημειώνεται ότι λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο της πανδημίας, θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, στην αίθουσα θα επιτραπεί αυστηρά η είσοδος μόνο σε άτομα των οποίων η παρουσία είναι επιβεβλημένη θα είναι (καθήμενοι) και μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού

(με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID -19 προ τουλάχιστον 14 ημερών) ή πιστοποιητικού νόσησης από Covid – 19 ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ νόσησης Rapid test 48ωρου, με την επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης.

Κατά την είσοδο στο κτίριο θα γίνεται έλεγχος των πιστοποιητικών από αρμόδιο άτομο που έχει ορίσει ο φορέας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), γι’ αυτό σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα για την διασταύρωση των στοιχείων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι πριν την είσοδό σας θα γίνεται θερμομέτρηση.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Η παραχώρηση της αίθουσας γίνεται με την επιφύλαξη εναρμόνισης με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.           

18. Όλες  οι  ανακοινώσεις, που  αφορούν  τη Γενική  Συνέλευση  και  τις  εκλογές, θα  δημοσιεύονται  στην  ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.ekpaideftis.gr).

                                                                   Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

                 Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γ. Γραμματέας

                        Διαμαντής Ηλιάδης                                                                                                           Παναγιώτης Χαρμπής