Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/10/2020

Ανακοίνωση

 

Μετά από επικοινωνία που είχε η Ομοσπονδίας μας με  παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  για το πρόβλημα του μηχανογραφικού συστήματος για την έκδοση ΔΕΕ αδειών κυκλοφορίας κλπ, μας  πληροφόρησαν ότι αν μέχρι σήμερα το μεσημέρι 6/10/2020 δεν λυθεί το πρόβλημα, θα βγει σχετική οδηγία από το Υπουργείο, ώστε οι κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας να εκδίδουν χειρόγραφα τα σχετικά έντυπα. 

Περισσότερα


Τελευταία Νέα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
110 23-10-2020 Ε.Ε.Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ30/Α3/63884 09-10-2020 Χορήγηση αντιγράφων Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης λόγω απώλειας/καταστροφής κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της χώρας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020
Δ30/Α3/63171 09-10-2020 Ιατρική εξέταση για την ανανέωση άδειας οδήγησης η οποία έχει χορηγηθεί μετά από ιατρική εξέταση από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ»
Γ6/49808/1516 06-10-2020 Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων
Α3/60751 06-10-2020 Προσωρινή έκδοση χειρόγραφων Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης
Α3/ΟΙΚ 58786/6852 01-10-2020 Συστάσεις για τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αδιάβλητη και ομαλή διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών
24-09-2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διευκρινίσεις σχετικά με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στις άδειες οδήγησης
Α3/Οικ. 56875/6697 23-09-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/Οικ. 56475/6635/2020 (Β’ 4075) κοινής υπουργικής αποφάσεως
4075 23-09-2020 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020 η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποίηση τoυ Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
96 18-09-2020 Άτυπα κωδικοποιημένο κείμενο της υ.α.50984
44475 17-09-2020 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
17-09-2020 Πωλείται από σχολή οδηγών
17-09-2020 Πωλείται από σχολή οδηγών συρμός Β+Ε
Α3/42635/5002 14-09-2020 Περί αμοιβαίας αναγνώρισης και ανταλλαγής των αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και των Δημοκρατιών Σερβίας και Αλβανίας αντιστοίχως
Δ30/Β2-49524/5841 10-09-2020 Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση
Α3/Οικ. 51281/6094/27-8-2020 28-08-2020 Παράταση ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19
Α3/Οικ. 39839/4369 16-07-2020 Τροποποίηση της με αριθμό Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλίου αναφορικά με τα μέτρα διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
78 30-06-2020 Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
Α1/34104/3851 15-06-2020 Διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών
Δ30/Β3-13153/1633 05-06-2020 Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση
Α3/27334 /3056 05-06-2020 Τροποποίηση της με αριθμό Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλίου αναφορικά με τον αριθμό των υποψηφίων ανά επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς
43796 04-06-2020 «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4 03-06-2020 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης
Α3/27145/2997 02-06-2020 Ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. και τη δυνατότητα ανανέωσής τους στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων λόγω του COVID-19
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 31-05-2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Α3/οικ.30622/3535 27-05-2020 Πιστοποίηση καταλληλότητας εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων
26-05-2020 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Α3/23132/2673 21-05-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/10901/1420/2020 (Β’ 1923) υπουργικής αποφάσεως
56 21-05-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ_Σχολές-Οδηγών
Α3/Οικ. 28014/3103 19-05-2020 Παροχή οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης
Α3/10901/1420 19-05-2020 Επικαιροποίηση των διατάξεων και των παραρτημάτων των υπουργικών αποφάσεων
15-05-2020 ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΤΟΥΟΤΑ YARIS
ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2020/612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04-05-2020 ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2020/612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης)
Α3/οικ. 26013/2872 04-05-2020 Προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και ̟πρακτικής εκπαίδευσης, θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19
48 04-05-2020 Εξετάσεις προσόντων και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19
Α3/οικ. 25449/2819 29-04-2020 Λήψη μέτρων λόγω του COVID-19
Α3/23659/2693 29-04-2020 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και λοιπές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του COVID-19
43482 28-04-2020 Εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς
45 24-04-2020 Μέσα προστασίας αναβάτη κατά την εκπαίδευση και πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Α1_Α2 και Α
261014 21-04-2020 Συγκρότησης Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Σχολών Οδηγών Περιφέρειας Αττικής
21-04-2020 Δελτίο Τύπου
Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268 28-03-2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Ασφαλιστικές εισφορές – Οφειλές σε ρύθμιση 27-03-2020 Ασφαλιστικές εισφορές – Οφειλές σε ρύθμιση
41 24-03-2020 Αναστολή πληρωμής ασφαλίστρων σε εκπαιδευτικά οχήματα
7335 ΕΞ 2020 23-03-2020 Επείγουσες οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)
13031/Δ1. 4551 23-03-2020 Τροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12997/231 23-03-2020 Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
22-03-2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
22-03-2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
A3/οικ. 16110/1967 21-03-2020 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης
rss ΓΣΕΒΕ - Δελτία Τύπου
loading...