Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/01/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εντός των επόμενων 48 ωρών η Ομοσπονδία μας περιμένει την επίσημη Θετική απάντηση από την Πολιτεία για το άνοιγμα από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου του 2021 των μαθημάτων και των εξετάσεων για την κατηγορία των δίκυκλων.

Περισσότερα


Τελευταία Νέα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
7 15-01-2021 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠOΕO
4 13-01-2021 Προτάσεις της Πανελλήνιες Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγήσεις για την τροποποίηση του ΠΔ 208
Δ30/Α3/2166 07-01-2021 Νέα παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19
2 07-01-2021 Επανέναρξη λειτουργίας Σχολών Οδήγησης
Δ30/Α3/145100 30-12-2020 Ρυθμίσεις αναφορικά με τις εκδοθείσες από το Ηνωμένο Βασίλειο άδειες οδήγησης και Π.Ε.Ι. ενόψει της 31ης Δεκεμβρίου 2020
136371 21-12-2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 208
Δ30/Α3/129703 15-12-2020 Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλίου ως προς την περαιτέρω παράταση στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19
128553 14-12-2020 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός)
Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 12-12-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρί- ου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ια- νουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
127829 11-12-2020 Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) μετά την άρση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Δ30/Α3/114685 01-12-2020 Διευκρινίσεις ως προς την ανταλλαγή αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Σερβίας ή της Αλβανίας με Ελληνικές
Δ30/Α3/113159 30-11-2020 Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλίου ως προς την περαιτέρω παράταση στο πλαίσιο των νεότερων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19
54096 30-11-2020 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση της ύλης και των ερωτηματολογίων των εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών
ΓΣΕΒΕΕ 45075 28-11-2020 Σύμφωνα με το άρθρο 72 «Παράταση της θητείας των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Δ30/A1/111149 27-11-2020 Περί της θεσπίσεως νέου εθνικού κωδικού «121» για την οδήγηση με κατηγορία Β οχημάτων της κατηγορίας Α1
19-11-2020 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΛΑΕΚ 1-49)
11-11-2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ30/Α3/93594 10-11-2020 Δημοσίευση της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (Β’ 4899) κοινής υπουργικής αποφάσεως
91491 09-11-2020 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).
Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 07-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
Δ30/Α3/90777 06-11-2020 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των νέων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19
110 23-10-2020 Ε.Ε.Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ30/Α3/63884 09-10-2020 Χορήγηση αντιγράφων Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης λόγω απώλειας/καταστροφής κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της χώρας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020
Δ30/Α3/63171 09-10-2020 Ιατρική εξέταση για την ανανέωση άδειας οδήγησης η οποία έχει χορηγηθεί μετά από ιατρική εξέταση από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ»
Γ6/49808/1516 06-10-2020 Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων
Α3/60751 06-10-2020 Προσωρινή έκδοση χειρόγραφων Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης
Α3/ΟΙΚ 58786/6852 01-10-2020 Συστάσεις για τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αδιάβλητη και ομαλή διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών
24-09-2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διευκρινίσεις σχετικά με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στις άδειες οδήγησης
Α3/Οικ. 56875/6697 23-09-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/Οικ. 56475/6635/2020 (Β’ 4075) κοινής υπουργικής αποφάσεως
4075 23-09-2020 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020 η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποίηση τoυ Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
96 18-09-2020 Άτυπα κωδικοποιημένο κείμενο της υ.α.50984
44475 17-09-2020 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Α3/42635/5002 14-09-2020 Περί αμοιβαίας αναγνώρισης και ανταλλαγής των αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και των Δημοκρατιών Σερβίας και Αλβανίας αντιστοίχως
Δ30/Β2-49524/5841 10-09-2020 Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση
Α3/Οικ. 51281/6094/27-8-2020 28-08-2020 Παράταση ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19
Α3/Οικ. 39839/4369 16-07-2020 Τροποποίηση της με αριθμό Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλίου αναφορικά με τα μέτρα διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
78 30-06-2020 Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
Δ30/Β3-13153/1633 05-06-2020 Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση
Α3/27334 /3056 05-06-2020 Τροποποίηση της με αριθμό Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλίου αναφορικά με τον αριθμό των υποψηφίων ανά επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς
43796 04-06-2020 «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4 03-06-2020 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης
Α3/27145/2997 02-06-2020 Ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. και τη δυνατότητα ανανέωσής τους στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων λόγω του COVID-19
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 31-05-2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Α3/οικ.30622/3535 27-05-2020 Πιστοποίηση καταλληλότητας εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων
Α3/23132/2673 21-05-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/10901/1420/2020 (Β’ 1923) υπουργικής αποφάσεως
56 21-05-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ_Σχολές-Οδηγών
Α3/Οικ. 28014/3103 19-05-2020 Παροχή οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης
Α3/10901/1420 19-05-2020 Επικαιροποίηση των διατάξεων και των παραρτημάτων των υπουργικών αποφάσεων
ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2020/612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04-05-2020 ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2020/612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης)
Α3/οικ. 26013/2872 04-05-2020 Προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και ̟πρακτικής εκπαίδευσης, θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19
rss ΓΣΕΒΕ - Δελτία Τύπου
loading...